Teknodrom

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik konusunda taşıdığımız sorumlulukla elektronik atıkların geri kazanımı ve çevre dostu iş uygulamaları ile sürdürülebilir bir dünya yaratmaya kararlıyız. Misyonumuz, gelecek nesiller için temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını desteklemektir.

1- Çevreye ve İklim Değişikliğine Katkı:

Elektronik atıkların geri kazanımı ve düzenli bertarafı, çevreye yönelik olumsuz etkileri önemli ölçüde azaltmada kritik bir rol oynamaktadır. Şirketimiz, elektronik atıkların zararlı maddeler içeren bileşenlerini kontrol ederek, çevreyi kirleten atıkların doğal ekosistemlere zarar vermesini engellemeye odaklanmaktadır. Ayrıca, karbon ayak izimizi minimize etmek ve iklim değişikliği ile mücadelede daha sürdürülebilir çözümler sunmak için sürekli olarak iyileştirme çalışmaları yürütüyoruz.

2- Yeniden Kullanım ve Geri Kazanım:

Şirketimiz, elektronik atıkların mümkün olan en yüksek düzeyde yeniden kullanılmasını ve geri kazanılmasını sağlamak amacıyla, modern ve etkili işleme teknolojilerini benimsemektedir. Cihazların ömrünü uzatarak ve değerli bileşenleri geri dönüştürerek, atıkları çevreye zarar vermeden ekonomiye yeniden kazandırmayı hedefliyoruz.

3- Sosyal Sorumluluk ve Farkındalık:

Toplumun bilinçlenmesi ve elektronik atıkların doğru şekilde yönetilmesine katkı sağlamak için sosyal sorumluluk projelerine destek veriyoruz. Eğitim programları ve farkındalık etkinlikleri düzenleyerek, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla da sürdürülebilir uygulamaları teşvik ederek, etkileşim alanımızı genişletiyoruz.

4- İş Ortaklarımızla İşbirliği:

Elektronik atıkların geri kazanımı sürecinde, iş ortaklarımızla etik ve sürdürülebilir ticaret ilkelerine bağlılık gösteriyoruz. Değer zincirimizdeki tüm tedarikçilerimizi ve işbirliği yaptığımız paydaşları, çevresel ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olmaya teşvik ediyoruz.

5- İzleme ve Raporlama:

Şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde ilerlemek için sürdürülebilirlik performansımızı düzenli olarak izliyor ve raporluyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için attığımız adımları ve çevresel etkimizi açıkça paylaşarak, paydaşlarımızın bize olan güvenini pekiştiriyoruz.

Biz, Teknodrom olarak, elektronik atıkların geri kazanımında lider bir rol üstlenmek ve sürdürülebilir bir gelecek için çaba göstermek için çalışıyoruz. Sizlerin de desteği ve iş birliğiyle, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için sorumluluk almaya devam edeceğiz.

Teklif Formu