Teknodrom

Politikalarımız

Politikalarımız

 • Tesislerin kurulum aşamasında, işletilmesinde, hammadde ve enerji kullanımında doğamızı koruyacak önlemler almak
 • Çalışanlarımıza güvenli bir çevre sağlamak
 • Geri dönüşümde atıkların seviyesini minimum dereceye indirmek
 • Üretimde karbon ayak izini düşürmeye yönelik süreçleri uygulamak
 • Yerel ve uluslararası kurallara uyum sağlamak ve resmi kuruluşlarla çalışmak
 • Çevreyi korumaya yönelik eğitim ve bilgilendirici içerikler sağlamak
 • Çevre politika hedeflerimizi yıllık olarak düzenleyip, çevre yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak
 • Sektörlerimizle alakalı tüm prosedürleri takip etmek ve müşterilerin isteği doğrultusunda güncellemek

 • Şirket verimliliğini ve kapasite kullanım oranlarını düzenli olarak arttırmak

 • Şirketimizin ve çalışanlarımızın gelişimlerini izlemek ve geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak

 • Sektörümüzde gerçekleşen yenilikleri takip edip şirketimizin her yönden gelişimini sağlamak,

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda tabi olduğumuz mevzuata ve şartlarına uygun olarak çalışmak

 • İş sağlığı ve güvenliğine ait yönetim sisteminin düzenli takibini ve iyileştirilmesini sağlamak

 • Sağlık ve güvenlik bilincinin çalışanlarımızda oluşmasını sağlamak ve düzenli eğitimlerle desteklemek

 • Faaliyetlerimizde gerçekleşecek her türlü sağlık-güvenlik risklerine karşı önlem alınmasını sağlamak ve tesislerimizde düzenli kontroller gerçekleştirmek