Bakır Elektrolizi

Bakır Elektrolizi

Üretimin ikinci aşaması, elektrolitik rafinasyon prosesinin uygulandığı elektroliz tesisidir. Anot dökümhanesinden gelen bakır anotlardan, elektrokimyasal yöntem ile min. % 99,95 bakır içeren yüksek saflıkta ve kaliteli bakır katotlar üretilir. Elektroliz işlemi sırasında anotta bulunan altın, gümüş, paladyum, platinyum gibi değerli elementler ve dünyada sorun haline gelen nadir toprak elementleri (neodimyum, skandiyum, disporsiyum) anot çamuru olarak banyo dibine çökerler. Değerli metaller, daha sonraki işlemlerle anot çamurundan kazanılır.