yandex

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ülkemizdeki veya çalışılan ülkenin yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklerine uymak,

 

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini uygulanırken işverenler de dahil olmak üzere tüm tarafların beklentilerini dikkate almak,

 

Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikasını periyodik olarak gözden geçirmek;

 

Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini paylaşmak.

 

Kazalara sebebiyet verebilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmak,

 

Acil durumlara hazırlıklı olmak,

 

Çalışan tüm personelimizin İSG sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak için gerekli duyuruları yapmak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek,

 

Tüm tedarikçi ve taşeronlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitim ve öğretimi temin etmek.

 

Doğayı Korumaya Başla! Doğayı Korumaya Başla!

E-atıklarınızı bize gönderin sizler de doğayı kirletmeyin! Biz tüm e-atık ürünlerini ayrıştırıyor ve rafine ediyoruz.

Profesyonel geri dönüşüm! Profesyonel geri dönüşüm!

E-atıklarınızı bize gönderin sizler de doğayı kirletmeyin! Biz tüm e-atık ürünlerini ayrıştırıyor ve rafine ediyoruz.

Yeşili Koru! Yeşili Koru!

E-atıklarınızı bize gönderin sizler de doğayı kirletmeyin! Biz tüm e-atık ürünlerini ayrıştırıyor ve rafine ediyoruz.

Şirket kültürümüze kattığımız ekolojik değerler;

  • Karbon ayak izimizi azaltmak
  • Enerji Tasarrufu sağlamak
  • Dikkatli bir şekilde gerri dönüşüm sağlamak
Sürdürülebilir bir iş
kurma misyonumuzda bize katılmanızı öneririz.