Çevre

Çevre

Çevre sorumluluğu ile hareket etmekte ve gerçekleştirdiği projelerin çevre sağlığına muhtemel zararlarını önlemek amacıyla sürdürülebilir stratejiler hayata geçirmektedir. Teknodrom olarak, aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz;

 

Çalışmalarımızın/projelerimizin çevre üzerindeki etkileri tespit etmek ve olumsuz etkileri en aza indirecek her türlü önlemi almak,

 

Gerekli enerji ve doğal kaynakları en etkin şekilde kullanmak; israfı önlemek için gerekli tüm önlemleri almak,

 

Projelerimizin sonunda meydana gelen atıkları kontrol altında tutmak; hava, su ve toprağın kirlenmesini önlemek için gerekli önlemleri almak,

 

Doğayla dost enerji kaynaklarının kullanılmasına öncelik vermek,

 

Çevre ile ilgili kanun ve idari düzenlemelerine ve faaliyetlerimiz ile ilgili diğer çevre koruma gerekliliklerine uymak,

 

Çalışanlarımıza, çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak,

 

Tüm tedarikçi ve taşeronlarımızın çevre bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitim ve öğretimi temin etmek

Doğayı Korumaya Başla! Doğayı Korumaya Başla!

E-atıklarınızı bize gönderin sizler de doğayı kirletmeyin! Biz tüm e-atık ürünlerini ayrıştırıyor ve rafine ediyoruz.

Profesyonel geri dönüşüm! Profesyonel geri dönüşüm!

Profesyonel geri dönüşüm rafineri hizmetimiz ile e-atıklarınızı doğayı kirletmeden, ülke ekonomisine faydalı şekilde dönüştürelim!

Yeşili Koru! Yeşili Koru!

Doğa bize dedelerimizden emanet, çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirastır. Sizlerde e-atıklarınızı doğaya bırakmayarak yeşili ve zararlı atıklardan doğayı koruyun. Sizlerde geleceğe yatırım yapın!

Şirket kültürümüze kattığımız ekolojik değerler;

  • Karbon ayak izimizi azaltmak
  • Enerji Tasarrufu sağlamak
  • Dikkatli bir şekilde geri dönüşüm sağlamak
Sürdürülebilir bir iş
kurma misyonumuzda bize katılmanızı öneririz.