Akü Geri Kazanımı

Akü Geri Kazanımı

Atık konumuna düşen aküler öncelikle geri dönüşüm tesisine ulaştırılır. Bunun ardından çekiçlerin uyguladığı kuvvetli basınçla ezilir. Ezilip dağılan parçaların esasen üretilmiş olduğu kurşun-asit karışımının süzülmesi çeşitli kimyasalların kullanılmasıyla sağlanır. Kurşun ve plastikten oluşan parçaların bulunduğu bu karışım büyük bir kazana aktarılır. İçi suyla dolu olan kazanda kurşun ve plastik bekletilir. Beklerken suyun dibine çökeldiğinden daha hafif olan plastik akü parçaları suyun yüzeyinde kalır. Bu şekildeki çeşitli aşamalar sayesinde aküyü meydana getiren kurşun ve plastik gibi parçalar birbirinden ayrılır. Plastik akü parçaları geri dönüşüm sürecine sokulur. Böylece yeni bir akünün ya da farklı eşyaların yapımında kullanılarak tekrar değerlendirilmesi sağlanır.

 

Plastik haricinde kurşun ve asitten oluşan akünün diğer kısımları ise asit nötralizasyon işlemine tabi tutulur. Nötralizasyon sonrasında kurşun ve asit su haline gelir. Bunun ardından yapılan süzme işlemi sonucunda da geriye kurşunun kalması sağlanır. Kalan kurşunlu kısım filtre pres sayesinde topraklanır. Son olarak diğer metallerle birleştirilen kurşunlu kısımlar elde edilene kadar yapılanlar sırasında kullanılan su şehir kanalizasyonuna verilebilecek kadar saflaşmış bir seviyeye indirgenir.

 

Öte yandan nötralizasyon uygulanırken açığa yalnızca kurşun değildir. Aküyü oluşturan metal aksamlar da su içerisinde çökeltilir. Bu esnada oluşan çamur tabaka ayrıştırılarak tekrardan süzülür. Son olarak kalan metallerin içerisine saf haldeki kömür de eklenir. Bu noktadan sonra elde edilen içerik kurutucuya gönderilir. 10 saatlik kurutucu aşamasının ardından karışımdaki tüm kurşun erir. Kazana aktarılan erimiş kurşuna sodyum hidroksit eklenir. Bu son işlemin ardından aküyü oluşturan kurşun madde tamamen saflaştırılmış ve yeni bir akünün yapımında kullanılmak üzere hazır hale getirilmiştir.

 

Türkiye’de Üretilen Yıllık Atık Akü Miktarı Nedir?

 

Ülkemizde her yıl ortalama olarak 70 veya 80 bin ton büyüklüğünde atık akü toplanır. Bu aküden 35 bin ton kadar kurşun ve 9 bin ton kadar da plastik elde edilir. Söz konusu iki maddenin elde edilebilmesi için de 10 bin ton kadar asitli su kullanılarak nötralizasyon işlemi uygulanır. Geri dönüşüm faaliyetleri sayesinde çevre kirliliği engellenir, ekonomiye kaynak yaratılır. Yeni akü üretiminde hammadde sarfiyatı azaltılır.