Tehlikeli atıkların geri dönüşümü veya tehlikeli kimyasal atıklar doğaya zararları göz önünde bulunarak ve gerekli önlemler alınarak kullanılabilir. Bu maddeler genel olarak kullanıcılar tarafından kontrol edilmemektedir. Bu tehlikeli atıklar ile direk yada dolaylı yoldan temasta bulunan canlıların zarar görmesi kaçınılmazdır. Bu sebeple risklerden dolayı, tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı olarak uygun şekilde toplanıp işlem görmesi gerekmektedir.

Tehlikeli atıklar değerlendirilirken aşağıdaki metodlar uygulanır:

  • Kaynakta azaltma/önleme: Atıklardan kaçınmanın en iyi yolu, kaynağında üretilmemesi veya en az atık üretilmesidir.
  • Geri dönüşüm: Atıkların tamamının veya içindeki kullanılabilir maddelerin geri kazanımı yada tekrar kullanılmasıdır ( atık yağ geri kazanımı gibi).
  • Arıtma: Atıklar fiziksel, biyolojik yada kimyasal arıtma ile atık tehlikesiz veya daha az tehlikeli hale getirilebilir.
  • Bertaraf: Atık oluşumunun kaçınılmaz olduğu ve yukarıda belirtilen işlemlerin uygulanamadığı durumlarda değerlendirilemeyen atıklar yakma, depolama gibi metotlarla bertaraf edilir.

Tehlikeli atıklar firmamız tarafından toplanarak geri kazanmaktayız.