CRT Geri Dönüşüm

Her yıl milyonlarca televizyon ve monitor doğaya atılmakta ve kurşun, fosfor, kadmiyum, stronsiyum, baryum, arsenik gibi çok tehlikeli ve toksik maddeler ile yenilenebilir olmayan kaynakları içeren materyaller toprağa, suya ve atmosfere karışmaktadır, bu durum çevre ve sağlık sorunlarını beraberinde getirmektedir.
Silikat iletken kaplama, demir oksit kaplama, aluminyum oksit kaplama vb. kaplama türleri bu proses ile vakum sistemi içerisinde ayrıştırılabilinir. Başta problemli olarak nitelendirilen bu CRT (Cathode Ray Tube; Katot Işınlı Tüp ) atığı işlem tamamlandıktan sonra camın tekrar cama geri dönüşümü olarak diğer bir adıyla “kapalı çevrim” sistemi içerisinde yeni CRT üretiminde kullanılmak üzere faydalı bir ürün haline gelmektedir.
Katot ışınlı tüpler kurşunlu cam içerirler. Zeminde asidik içerikli taban suyu, kurşunun su yollarına süzülerek karışmasını hızlandırır.
Bir televizyonda 1 kg ile 4 kg arasında kurşun olduğu bilinmektedir.
Bir CRT ayrıştırıldığında ağırlıkça yaklaşık olarak aşağıdaki gibi oranlar elde edilmektedir.
Crt Cam: %45-%55
Plastik: % 15-%20
Demir: %5-%8
Bakır Kablo: %4-%6
Klemens: %4-%6
Basılı Devre Kartı: %10-%12
Alüminyum: max. %1