Kablo Geri Dönüşüm

Bilinen kablo türlerinin birçoğu hem kaplandıkları plastik (genellikle PVC ve polietilen) ve kauçuk malzemesi açısından hem de akımı taşıyan bakır, gümüş, çelik, pirinç, kalay vb. teller açısından geri dönüştürülebilir özelliktedir.
Telefon kabloları, güç kabloları, faks makinelerine, fotokopi makinelerine, tarayıcılara, çizim yapan cihazlara, televizyonlara, dvd oynatıcılara, uydu alıcılarına, beyaz ev eşyalarına, serverlara, bilgisayarlara, müzik çalarlara ve her çeşit çevresel aygıtlarına ve yazıcılara ait kablolar, santral kabloları, yer altı hattına çekilen fiber optik kablolar, güç ünitelerindeki kablolar vb. birçok kablo teli ve dış kabuğu itibari ile uygun prosesler kullanılarak ayrıştırıldıktan sonra eritme sistemlerinden sonra yeniden kullanılabilinecek türden atıklardır.

Geçmişte kullanılan yöntemlerde kablo üzerindeki plastik yakılarak içindeki bakır ve alüminyuma ulaşılması mümkün olurken, bu yöntemle yakım sonucu ortaya çıkan zehirli gazlar çevre ve insan sağlıgı açısından tehdit oluşturuyordu. Ayrıca PVC’nin yeniden kullanımı söz konusu değildi. Yakım esnasında dioksinler, selenyum ve kadmiyum gibi ağır metal grubundaki kirletici ve kanserojen maddeler ortaya çıkarak hava, su ve toprağa karışıp çevreyi kirletiyordu.
Bugün çevreye zarar vermeden yapılan bir kablo geri dönüşümü, uzmanlık, tecrübe ve teknik yeterlilik gerektirmektedir. Kablo dönüşümün konusunda profesyonel anlamda yapılan doğru yatırımlar sonucu çevreye duyarlı, yenilikçi ve teknolojik yöntemler kullanılarak bakır ve alüminyumu birbirinden ayırarak ikincil hammadde olarak sanayiye ve ekonomiye sunmaktadır.
  •  Metal Geri Dönüşümü Hurda metal geri dönüşüm endüstrisi çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Miktar olarak en çok geri dönüştürülen metallerin bazıları aşağıdaki gibidir;
  •  Hurda Pirinç (Sarı),
  •  Hurda Alüminyum,
  •  Hurda Çinko,
  •  Hurda Paslanmaz Çelik,
  •  Hurda Kurşun vb.
  •  Hurda Demir,
  •  Hurda Çelik,
  •  Hurda Bakır vb.
Metal hurdalar 2’ye ayrılmaktadır.
a-) Demirli (ferrous) Metaller
Demirli metaller adından da anlaşılacağı gibi demir içeren metallerdir.

b-) Demirsiz (non-ferrous) Metaller
Demir dışı metaller arasında temel olarak bakır, çinko, kurşun, alüminyum, nikel, pirinç, kalay ve magnezyum yer almaktadır.